uwidzieć

uwidzieć (sie) – zobaczyć, zauważyć (pol.)

bezokolicznikuwidzieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uwidza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uwidzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uwidzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uwidzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uwidzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uwidzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uwidzioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uwidzioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uwidzioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uwidzieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uwidzieliście; żeście uwidzieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uwidzieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uwidziała żech; uwidziałach ; żech uwidziała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uwidziała żeś; uwidziałaś; żeś uwidziała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uwidziała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uwidziały my; my uwidziały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uwidziałyście; żeście uwidziały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uwidziały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uwidziało żech; żech uwidziało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uwidziało żeś; żeś uwidziało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uwidziało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uwidzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uwidzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uwidzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uwidzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uwidzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uwidzieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uwidziała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uwidziała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uwidziała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uwidziały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uwidziały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uwidziały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uwidziało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uwidziało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uwidziało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uwidź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uwidzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uwidźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uwidzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uwidzioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uwidzioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uwidzioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uwidzieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uwidzieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uwidzieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uwidziała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uwidziała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uwidziała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uwidziały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uwidziały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uwidziały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uwidziało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uwidziało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uwidziało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uwidzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uwidzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uwidzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uwidzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uwidzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uwidzieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uwidziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uwidziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uwidziała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uwidziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uwidziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uwidziały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uwidziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uwidziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uwidziało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuwidziany
rzeczownik odczasown.uwidzyni
Rybnik

 

Jeszcze roz uwidza, że skoczesz bez płot, to nachytosz pasym.

Jak uwidziesz, że jedzie auto z chlebym, to dej mi znać.

W ôstatnij chwili żech uwidzioł te auto jechać, a zdōnżół żech uskoczyć na bok.

.

Podej dalij…