uwiōnzać

uwiōnzać (sie) – uwiązać, przywiązać (pol.)

bezokolicznikuwiōnzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uwiōnża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uwiōnżesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uwiōnże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uwiōnżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uwiōnżecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uwiōnżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uwiōnzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uwiōnzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uwiōnzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uwiōnzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uwiōnzaliście; żeście uwiōnzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uwiōnzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uwiōnzała żech; uwiōnzałach; żech uwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uwiōnzała żeś; uwiōnzałaś; żeś uwiōnzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uwiōnzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uwiōnzały my; my uwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uwiōnzałyście; żeście uwiōnzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uwiōnzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uwiōnzało żech; żech uwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uwiōnzało żeś; żeś uwiōnzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uwiōnzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uwiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uwiōnzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uwiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uwiōnzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uwiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uwiōnzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uwiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uwiōnzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uwiōnż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uwiōnże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uwiōnżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uwiōnżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uwiōnzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uwiōnzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uwiōnzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uwiōnzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uwiōnzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uwiōnzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uwiōnzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uwiōnzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uwiōnzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uwiōnzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uwiōnzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uwiōnzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uwiōnzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uwiōnzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uwiōnzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uwiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uwiōnzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uwiōnzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uwiōnzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uwiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uwiōnzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. -. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuwiōnzany
rzeczownik odczasown.uwiōnzani
Rybnik

 

Kery zaś sam uwiōnzoł tyn drōt do tych wrotōw?

Dyć terazki żech uwiōnzoł  tego psa, a ôn sie zaś urwoł.

 

 

 

Podej dalij…