uwyndzić

uwyndzić (sie) – uwędzić (pol.)

bezokolicznikuwyndzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uwyndza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uwyndzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uwyndzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uwyndzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uwyndzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uwyndzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uwyndziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uwyndziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uwyndziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uwyndziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uwyndziyliście; żeście uwyndziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uwyndziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uwyndziyła żech; uwyndziyłach; żech uwyndziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uwyndziyła żeś; uwyndziyłaś; żeś uwyndziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uwyndziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uwyndziyły my; my uwyndziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uwyndziyłyście; żeście uwyndziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uwyndziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uwyndziyło żech; żech uwyndziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uwyndziyło żeś; żeś uwyndziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uwyndziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uwyndziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uwyndziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uwyndziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uwyndziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uwyndziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uwyndziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uwyndziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uwyndziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uwyndziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uwyndziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uwyndziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uwyndziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uwyndziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uwyndziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uwyndziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uwyndź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uwyndzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uwyndźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uwyndzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uwyndziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uwyndziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uwyndziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uwyndziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uwyndziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uwyndziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uwyndziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uwyndziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uwyndziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uwyndziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uwyndziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uwyndziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uwyndziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uwyndziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uwyndziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uwyndziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uwyndziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uwyndziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uwyndziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uwyndziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uwyndziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uwyndziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uwyndziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uwyndziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uwyndziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uwyndziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uwyndziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uwyndziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uwyndziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uwyndziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuwyndzōny
rzeczownik odczasown.uwyndzyni
Rybnik

 

SI: Uwyndziōł żech se trocha wōsztu, tōż bydzie na świynta.

PL: Uwędziłem sobie trochę kiełbasy, więc będzie na święta.

 

SI: Jo se dycko uwyndza na świynta szynka, tōż niy musza ze sklepu kupować.

PL:  Ja sobie zawsze uwędzę szynkę na święta, więc nie muszę kupować ze sklepu.

 

Podej dalij…