wachtyrz

wachtyrz – stróż, strażnik,wartownik (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wachtyrz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wachtyrza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wachtyrzowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wachtyrza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wachtyrzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wachtyrzu
Wołacz l. poj. Ty…wachtyrzu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wachtyrze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wachtyrzi; wachtyrzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wachtyrzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wachtyrzi; wachtyrzōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…wachtyrzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wachtyrzach
Wołacz l. mn. Wy…wachtyrze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Robia za wachtyrza w nocy, tōż bez dziyń śpia do połednia.

PL: Pracuję jako stróż w nocy, więc w ciągu dnia śpię do południa.

 

SI: Piyrwej kożdo fyrma potrzebowała wachtyrza do wachowanio a do hajcowanio w piecu bez zima. Terazki piece sōm na gaz, a wachujōm roztomańte mōnitoringi  a alarmy, tōż wachtyrzi tela niy trza.

PL: Dawniej każda firma potrzebowała stróża do pilnowania i palenia w piecu zimą. Teraz piece sa gazowe, a pilnują rozmaite monitoringi i alarmy, więc stróżów tylu nie potrzeba.

 

Podej dalij…