wajcha

wajcha – zwrotnica, dźwignia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wajcha
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wajchy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wajsze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wajcha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wajchōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wajsze
Wołacz l. poj. Ty…wajcho
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wajchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wajchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wajchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wajchy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wajchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wajchach
Wołacz l. mn. Wy…wajchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) zwrotnica; (2) dźwignia

 

SI: Musili my czakać we cugu, aż baniorze przeciepnōm wajcha a puszczōm nas na inksze glajzy.

PL: Musieliśmy czekać w pociągu, aż kolejarze przerzucą zwrotnicę i puszczą nas na inny tor.

 

SI: Dej pozōr aż tej wajchy niy urwiesz, przeciepuj te biegi lekszy.

PL: Uważaj, żeby nie urwać tej dźwigni, przerzucał lżej te biegi.

 

SI: Sam tōm wajchōm sie puszczo tyn haszpel, do gōry, abo na dōł.

PL: Tutaj tą dźwignią włącza się ten wyciąg w górę, albo w dół.

Podej dalij…