warciejszy

warciejszy – szybszy (pol.)

przymiotnikwarciejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...warciejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...warciejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...warciejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... warciejsi; warciejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...warciejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...warciejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...warciejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...warciejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...warciejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...warciejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...warciejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...warciejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... warciejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... warciejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
warciejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...warciejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... warciejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..warciejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... warciejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
warciejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... warciejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
warciejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...warciejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...warciejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...warciejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...warciejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...warciejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..warciejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...warciejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...warciejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...warciejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...warciejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...warciejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... warciejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...warciejsi; warciejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...warciejsze
stop. równy przymiotn.. wartki
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie
warciejszy; warciyj

 

Zaleć mi yno po te brele, bo tyś je warciejszy.

Pojadymy autym, bo ône je warciejsze, jak koła.

Jo jada cugym, bo ôn je warciejszy, jak autobus.

 

 

Podej dalij…