warzecha

warzecha – warząchew, łyżka drewniana (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…warzecha
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…warzechy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…warzesze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…warzecha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...warzechōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…warzesze
Wołacz l. poj. Ty…warzecho
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…warzechy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…warzechōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…warzechōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…warzechy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…warzechami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…warzechach
Wołacz l. mn. Wy…warzechy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: długa łyżka drewniana, służąca np. do mieszania gorących potraw, lub dawniej do mieszania prania w czasie prania w pralce wirnikowej, do wyjmowania tego prania z pralki itp.

 

SI: Wachuj sam tej kotłōwki, a pomiyszej jōm roz za czas warzechōm.

PL: Pilnuj tutaj tej zupy kotłowej i zamieszaj ją od czasu do czasu łyżką drewnianą.

 

SI: Wejź warzecha, a niy styrkej pazurōw do tej gorkij wody.

PL: Weź łyżkę drewnianą, a nie wkładaj rąk do tej gorącej wody.

 

SI: Miyszej te krupnioki warzechōm, aż sie niy przipolōm.

PL: Mieszaj tę kaszankę drewniana łyżką, żeby się nie przypaliły.

 

Podej dalij…