warzić

warzić (sie) – gotować (pol.)

bezokolicznikwarzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.warza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.warzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.warzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.warzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.warzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.warzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.warzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.warzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.warzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.warzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.warziliście; żeście warzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.warzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.warziła żech; warziłach; żech warziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.warziła żeś; warziłaś; żeś warziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.warziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..warziły my; my warziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. warziłyście; żeście warziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.warziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.warziło żech; żech warziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.warziło żeś; żeś warziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.warziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech warzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś warzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł warzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my warzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście warzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli warzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech warziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś warziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była warziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my warziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście warziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były warziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech warziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś warziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było warziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . worz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech warzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.worzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech warzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. warzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. warzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.warzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.warzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. warzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.warzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.warziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
warziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.warziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. warziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.warziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.warziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. warziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.warziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.warziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych warzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś warzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by warzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my warzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście warzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by warzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych warziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś warziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by warziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my warziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście warziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by warziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych warziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś warziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by warziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda warzōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz warzōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie warzōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy warzili; bydymy warzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie warzili; bydziecie warzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm warzili; bydōm warzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda warziła; byda warzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz warziła; bydziesz warzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie warziła; bydzie warzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy warziły; bydymy warzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie warziły; bydziecie warzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm warziły; bydōm warzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda warziło; byda warzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz warziło; bydziesz warzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie warziło; bydzie warzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywarzōny
rzeczownik odczasown.warzyni
Rybnik

 

Dzisiej warza na ôbiod wodziōnka.

To tam warzisz, że tak fajnie wōnio?

Jak jo byda warzōł, to bydziecie wszyscy głodni chodziyli.

 

Podej dalij…