warzyni

warzyni – gotowanie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…warzyni
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…warzynio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…warzyniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…warzyni
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...warzyniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…warzyniu
Wołacz l. poj. Ty…warzyni
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…warzynia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…warzyniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…warzyniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…warzynia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…warzyniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…warzyniach
Wołacz l. mn. Wy…warzynia
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Musza sie chytać warzynio, bo za chwila chłop ze szychty przidzie.

PL: Muszę zabierać się do gotowania, bo za chwilę mąż wróci z pracy.

 

SI: Jo sie do warzynio niy styrkōm, coby wody niy spolić.

PL: Ja nie wtrącam się do gotowania, żeby nie przypalić wody.

Podej dalij…