wasz

wasz – wasz (pol.)

zaimekwasz
Mn. l. poj. r. m. (czyj?) Sam je...wasz
Mn. l. poj. r. ż. (czyja?) Sam je...wasza
Mn. l. poj. r. n. (czyji?) Sam je...wasze
Mn. l. mn. r. mos. (czyji?) Sam sōm... wasi; wasze
Mn. l. mn. r. nmos.(czyji?) Sam sōm...wasze
Dop. l. poj. r. m. (czyjigo?) Sam ni ma...waszego
Dop. l. poj. r. ż. (czyjij?) Sam ni ma...waszej
Dop. l. poj. r. n. ( czyjigo?) Sam ni ma...waszego
Dop. l. mn. r. mos. czyjich?) Sam ni ma...waszych
Dop. l. mn. r. nmos. (czyjich?) Sam ni ma...waszych
Cel. l. poj. r. m. (czyjimu?) Dziwuja sie...waszymu
Cel. l. poj. r. ż. (czyjij?) Dziwuja sie...waszej
Cel. l. poj. r. n. (czyjimu?) Dziwuja sie... waszymu
Cel. l. mn. r. mos. (czyjim?) Dziwuja sie... waszym
Cel. l. mn. r. nmos. (czyjim?) Dziwuja sie...
waszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (czyjigo?) Widza...waszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (czyj? Widza... wasz
Bier. l. poj. r. ż. (czyja?) Widza..wasza
Bier. l. poj. r. n. (czyji?) Widza... wasze
Bier. l mn. r. mos. (czyjich?)
Widza...
waszych
Bier. l. mn r. nmos. (czyji?) Widza... wasze
Narz. l. poj. r. m. (czyjim?) Asza sie...
waszym
Narz. l. poj. r. ż. (czyjōm?) Asza sie...waszōm
Narz. l. poj. r. n. (czyjim?) Asza sie...waszym
Narz. l. mn. r. mos. (czyjimi?) Asza sie...waszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (czyjimi?) Asza sie...waszymi
Msc. l. poj. r. m. (czyjim?) Je żech we...waszym
Msc. l. poj. r. ż. (czyjiij?) Je żech we..waszej
Msc. l. poj. r. n. (czyjim?) Je żech we...waszym
Msc. l. mn. r. mos. (czyjich?) Je żech we...waszych
Msc. l. mn. r. nmos. (czyjich?) Je żech we...waszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...wasz
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...wasza
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... wasze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...wasi; wasze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...wasze
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Ni ma to wasza rynkawiczka?

Tyn wasz synek już tak urosnōł?

Joch niy widziała waszych breli.

Waszego sōmsiada niy ma w dōma.

Podej dalij…