waszpek

waszpek – miednica (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…waszpek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…waszpeka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…waszpekowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…waszpek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...waszpekym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…waszpeku
Wołacz l. poj. Ty…waszpeku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…waszpeki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…waszpekōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…waszpekōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…waszpeki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…waszpekami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…waszpekach
Wołacz l. mn. Wy…waszpeki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Piyrwej ludzie niy mieli w dōma łaziynek, a myli sie w waszpeku w sypialce, abo we kuchni.

PL: Dawniej ludzie nie mieli w domu łazienek, a myli się w miednicy w sypialni, albo w kuchni.

 

SI: Sam mosz waszpek, tōż umyj se rynce.

PL: Tutaj masz miednicę, więc umyj sobie ręce.

 

SI: Nalyj se wody ze zbōnka do waszpeka, a umyj se gymba.

PL: Nalej sobie wody ze dzbanka do miednicy i umyj sobie twarz.

 

 

Podej dalij…