ważniejszy

ważniejszy – ważniejszy (pol.)

przymiotnikważniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ważniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ważniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ważniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ważniejsi; ważniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ważniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ważniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ważniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ważniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ważniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ważniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ważniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ważniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ważniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ważniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ważniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ważniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ważniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ważniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ważniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ważniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ważniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ważniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ważniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ważniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ważniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ważniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ważniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ważniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ważniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ważniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ważniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ważniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ważniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ważniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ważniejsi; ważniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ważniejsze
stop. równy przymiotn.. ważny
przysłówek (jak? jako?)ważniyj

 

Ty musisz być dycko ważniejszy.

To, co pokazuje policjant, to je ważniejsze ôd znakōw.

 

 

Podej dalij…