wbić

wbić (sie) – wbić (pol.)

bezokolicznikwbić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wbija
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wbijesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wbije
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wbijymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wbijecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wbijōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wbiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wbiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wbiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wbiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wbiyliście; żeście wbiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wbiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wbiyła żech; wbiyłach; żech wbiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wbiyła żeś; wbiyłaś; żeś wbiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wbiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wbiyły my; my wbiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wbiyłyście; żeście wbiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wbiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wbiyło żech; żech wbiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wbiyło żeś; żeś wbiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wbiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wbiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wbiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wbiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wbiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wbij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wbije
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wbijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wbijōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wbiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wbiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wbiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wbiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wbiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wbiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wbiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wbiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wbiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wbiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wbiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wbiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wbiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wbiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wbiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wbiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wbiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wbiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wbiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wbiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywbity
rzeczownik odczasown.wbici
Rybnik

 

Jakoś drzizga mi sie do palca wbiyła.

Jo sam zarozki wbija gwōźdź, co sie ta deska niy bydzie cofać.

Jery sam wbiōł tyn kolik na pojstrzodku placu, jeszcze kery sam co narobi?

Podej dalij…