wciepać

wciepać (sie) – wrzucić (pol.)

bezokolicznikwciepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wciepaliście; żeście wciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wciepała żech; wciepałach; żech wciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wciepała żeś; wciepałaś; żeś wciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wciepały my; my wciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wciepałyście; żeście wciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wciepało żech; żech wciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wciepało żeś; żeś wciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywciepany
rzeczownik odczasown.wciepani
Rybnik

POL: wrzucić coś poprzez wielokrotne rzucanie, np. węgiel do piwnicy, piasek na przyczepę itp.

 

Starko, jo wōm wciepia tyn wōngel do pywnice, ale dziepiyro jutro.

Pōmożesz mi wciepać ta ziymia na prziczepka?

 

Podej dalij…