wciś

wciś (sie) – wepchnać, wepchać (pol.)

bezokolicznikwciś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wcisna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wciśniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wciśnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wcisnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wciśniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wcisnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wcis żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wcis żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wcis
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wciśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wciśliście; żeście wciśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wciśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wcisła żech; wcisłach; żech wcisła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wcisła żeś; wcisłaś; żeś wcisła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wcisła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wcisły my; my wcisły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wcisłyście; żeście wcisły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wcisły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wcisło żech; żech wcisło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wcisło żeś; żeś wcisło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wcisło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wcis
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wcis
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wcis
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wciśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wcisła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wcisła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wcisła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wcisły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wcisły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wcisły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wcisło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wcisło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wcisło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wciś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wciśnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wciście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wcisnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wcis bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wcis byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wcis by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wciśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wciśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wciśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wcisła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wcisła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wcisła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wcisły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wcisły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wcisły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wcisło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wcisło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wcisło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wcis
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wcis
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wcis
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wciśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wcisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wcisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wcisła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wcisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wcisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wcisły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wcisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wcisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wcisło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywcisnyty
rzeczownik odczasown.wcisnyci
Rybnik

 

Wejź, wciś tyn motorcykel do garażu, bo sie tam mroczy.

Autobus bōł już pełny, ale udało mi sie jakoś jeszcze wciś.

.

 

Podej dalij…