wciskać

wciskać (sie) – wpychać (pol.)

bezokolicznikwciskać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wciskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wciskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wcisko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wciskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wciskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wciskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wciskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wciskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wciskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wciskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wciskaliście; żeście wciskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wciskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wciskała żech; wciskałach; żech wciskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wciskała żeś; wciskałaś; żeś wciskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wciskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wciskały my; my wciskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wciskałyście; żeście wciskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wciskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wciskało żech; żech wciskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wciskało żeś; żeś wciskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wciskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wciskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wciskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wciskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wciskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wciskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wciskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wciskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wciskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wciskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wciskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wcisko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wciskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wciskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wciskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wciskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wciskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wciskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wciskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wciskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wciskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wciskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wciskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. wciskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wciskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wciskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wciskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wciskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wciskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wciskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wciskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wciskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wciskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wciskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wciskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wciskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wciskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wciskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wciskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wciskoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wciskoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wciskoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wciskali; bydymy wciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wciskali; bydziecie wciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wciskali; bydōm wciskać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wciskała; byda wciskać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wciskała; bydziesz wciskać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wciskała; bydzie wciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wciskały; bydymy wciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wciskały; bydziecie wciskać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wciskały; bydōm wciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wciskało; byda wciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wciskało; bydziesz wciskać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wciskało; bydzie wciskać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywciskany
rzeczownik odczasown.wciskani
Rybnik

Wciskej sie do tej raje, a niy dej sie wyciś.

Jo ci nacyluja, a ty wciskej ta szruba do dziury.

 

Podej dalij…