wefurgnyć

wefurgnyć sie) – wfrunąć (pol.)

bezokolicznikwefurgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wefurgna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wefurgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wefurgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wefurgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wefurgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wefurgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wefurgnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wefurgnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wefurgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wefurgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wefurgliście; żeście wefurgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wefurgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wefurgła żech; wefurgłach; żech wefurgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wefurgła żeś; wefurgłaś; żeś wefurgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wefurgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wefurgły my; my wefurgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wefurgłyście; żeście wefurgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wefurgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wefurgło żech; żech wefurgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wefurgło żeś; żeś wefurgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wefurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wefurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wefurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wefurgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wefurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wefurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wefurgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wefurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wefurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wefurgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wefurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wefurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wefurgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wefurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wefurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wefurgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wefurgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wefurgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wefurgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wefurgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wefurgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wefurgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wefurgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wefurgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wefurgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wefurgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wefurgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wefurgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wefurgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wefurgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wefurgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wefurgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wefurgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wefurgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wefurgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wefurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wefurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wefurgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wefurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wefurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wefurgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wefurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wefurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wefurgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wefurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wefurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wefurgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wefurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wefurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wefurgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywefurgnyty
rzeczownik odczasown.wefurgnyci
Rybnik

 

Kanarek mi uciyk na izba, a niy chce wefurgnyć nazod do klotki.

Pōdź, jak my sie stracymy, to te ptoszki zaś wefurgnōm nazod do gniozda.

 

Podej dalij…