wiater

wiater – wiatr (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wiater
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wiatru
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wiatrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wiater
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wiatrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wietrze
Wołacz l. poj. Ty…wietrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wiatry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wiatrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wiatrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wiatry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wiatrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wiatrach
Wołacz l. mn. Wy…wiatry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dobrze, że tyn wiater dmucho, bo chocioż luft je  trocha czyściejszy.

PL: Dobrze, że ten wiatr wieje, bo chociaż powietrze jest trochę czystsze.

 

SI: Powieś te prani na dworze, to ci roz dwa uschnie na wietrze.

PL: Wywieś to pranie na podwórku, to ci w momencie wyschnie na wietrze.

 

SI: Musisz pod wiater puszczać tego dracha.

PL: Musisz pod wiatr puszczać ten latawiec.

 

Podej dalij…