wichlyrstwo

wichlyrstwo – oszustwo (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wichlyrstwo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wichlyrstwa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wichlyrstwu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wichlyrstwo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wichlyrstwym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wichlyrstwie
Wołacz l. poj. Ty…wichlyrstwo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wichlyrstwa
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wichlyrstwōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wichlyrstwōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wichlyrstwa
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wichlyrstwami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wichlyrstwach
Wołacz l. mn. Wy…wichlyrstwa
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Ziguś podrobiōł bezmała jakiś papiōry a go za te wichlyrstwo zawrzyli.

PL: Zygmunt podrobił podobno jakieś dokumenty i go za to oszustwo zamknęli.

 

SI: Ôni już tych dzieci wichlyrstwa ôd małego uczōm.

PL: Oni już te dzieci oszustwa od małego uczą.

 

SI: Terazki na tym świecie je wszyndzi tela tego wichlyrstwa.

PL: Teraz na tym świecie jest wszędzie tyle tego oszustwa.

Podej dalij…