Wichtora, Wichta

Wichtora, Wichta – Wiktoria (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Wichtora, Wichta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Wichtory, Wichty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Wichtorze, Wichcie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Wichtora, Wichta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Wichtorōm, Wichtōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Wichtorze, Wichcie
Wołacz l. poj. Ty…Wichtoro, Wichto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Wichtory, Wichty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Wichtorōw, Wichtōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Wichtorōm, Wichtōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Wichtory, Wichty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Wichtorami, Wichtami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Wichtorach, Wichtach
Wołacz l. mn. Wy…Wichtory, Wichty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Wiktoria. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Wichtora, Wichta), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Trefiyła żech dzisio Wichtory na torgu, a kozała Cie pozrowić.

PL: Spotkałam dzisiaj na targu Wiktorię i prosiła, żeby cię pozdrowić.

 

SI: Doczkej po szkole na Wichty, a niy uciekej jōm.

PL: Zaczekaj po szkole na Wiktorię, a nie uciekaj przed nią.

 

 

Podej dalij…