Wicynt

Wicynt – Wincenty (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Wicynt
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Wicynta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Wicyntowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Wicynta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Wicyntym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Wicyncie
Wołacz l. poj. Ty…Wicyncie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Wicynty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Wicyntōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Wicyntōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Wicyntōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza sie…Wicyntamii
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Wicyntach
Wołacz l. mn. Wy…WIcynty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dej tyż Wicyntowi skosztować bōmbōn.

PL: Daj także Wincentemu spróbować cukierka.

 

SI: Wicyncie, przidziesz mi jutro pōmōc ściepać wōngel do pywnice?

PL: Wincenty, przyjdziesz mi jutro pomóc zrzucić węgiel do piwnicy?

Podej dalij…