wieczorny

wieczorny – wieczorny (pol.)

przymiotnikwieczorny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...wieczorny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...wieczorno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...wieczorne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... wieczorni; wieczorne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...wieczorne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...wieczornego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...wieczornej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...wieczornego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...wieczornych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...wieczornych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...wieczornymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...wieczornej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... wieczornymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... wieczornym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
wieczornym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...wieczornego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... wieczorny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..wieczorno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... wieczorne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
wieczornych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... wieczorne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
wieczornym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...wieczornōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...wieczornym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...wieczornymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...wieczornymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...wieczornym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..wieczornej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...wieczornym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...wieczornych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...wieczornych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...wieczorny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...wieczorno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... wieczorne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...wieczorni; wieczorne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...wieczorne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Kaj to idziesz, dyć dzisiej niy ma wiczornej msze, bo farorz kajś pojechoł do biskupa.

PL: Gdzie to idziesz, przecież dzisiej nie ma wieczornej mszy, bo ksiądz wyjechał gdzieś do biskupa.

 

 

 

Podej dalij…