wieprzek

wieprzek – świnia, knur (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wieprzek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wieprzka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wieprzkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wieprzka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wieprzkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wieprzku
Wołacz l. poj. Ty…wieprzku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wieprzki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wieprzkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wieprzkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wieprzki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wieprzkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wieprzkach
Wołacz l. mn. Wy…wieprzki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: samiec świni, knur

 

SI: Trza iś po masorza, a tego wieprzka zbijać, bo sie kartofle kōńczōm.

PL: Trzeba pójść po rzeźnika i tego knura ubić, ponieważ kończą sie ziemniaki.

 

 

Podej dalij…