wieś

wieś – wieś (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wieś
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wsie
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wsi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wieś
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wsiōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wsi
Wołacz l. poj. Ty…wsio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wsie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wsiōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wsiōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wsie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wsiami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wsiach
Wołacz l. mn. Wy…wsie
Przimiotnik (jaki? czyj?-

 

SI: Sam całe wsie powyjyżdżały do Niymiec.

PL: Tutaj całe wsie powyjeżdżały do Niemiec.

 

SI: Frida zaś loce a rozgaduje po całej wsi te plotki.

PL: Fredzia znowu biega i roznosi po całej wsi te plotki.

 

SI: Jakiś cudze ludzie sie nōm sam ôtok przikludziyły na wieś.

PL: Jacyś obcy ludzie przyprowadzili się nam ostatnio tutaj na wieś.

 

 

 

Podej dalij…