wiesiady

wiesiady – wizyta, odwiedziny sąsiedzkie (pol.)

Rodzajnmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…-
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...-
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. poj. Ty…-
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wiesiady
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wiesiadōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wiesiadōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wiesiady
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wiesiadami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wiesiadach
Wołacz l. mn. Wy…wiesiady
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: wizyta odwiedziny sąsiedzkie w celu poplotkowania, czy wypicia wspólej kawy.

 

SI: Tam mosz na blasze ôbiod uwarzōny, yno se nalyj na talyrz, a jo ida na wiesiady do Cile.

PL: Tam na piecu masz ugotowany obiad, tylko sobie nalej na talerz, a ja idę w odwiedziny do Cecylii.

 

SI: Ty sie zaś smykosz cały dziyń po wiesiadach, zamias sie chycić jakij roboty.

PL: Ty się tutaj włuczysz przesz cały dzień po odwiedzinach, zamiast się zabrać do pracy.

 

SI: Prziszła żech z wiesiadōw, a tam cima w kachloku, bo chłop usnōł na szeslōngu, a niy prziłożōł.

PL: Wróciłam z odwiedzin, a tam ciemno w piecu kaflowym, bo mąż zasnął na leżance i nie dołożył do pieca.

Podej dalij…