Wiluś

Wiluś – Wilhelm (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Wiluś
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Wilusia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Wilusiowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Wilusia
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Wilusiym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Wilusiu
Wołacz l. poj. Ty…Wilusiu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Wilusie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Wilusiōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Wilusiōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Wilusiōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza sie…Wilusiami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Wilusiach
Wołacz l. mn. Wy…Wilusie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Wilhelm. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Wili, Wiluś), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Starzik pamiyntajōm jeszcze, jako to za Wilusia było.

PL: Dziadek pamięta jeszcze, jak to za Wilusia (cesarza Wilhelma II) było.

 

SI: Koż Wilusiowi umyć se rynce przed jodłym.

PL: Każ WIlhelmowi umyć ręce przed jedzeniem.

 

 

Podej dalij…