wiōnzać

wiōnzać (sie) – wiązać (pol.)

bezokolicznikwiōnzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wiōnża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wiōnżesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wiōnże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wiōnżymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wiōnżecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wiōnżōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wiōnzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wiōnzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wiōnzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wiōnzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wiōnzaliście; żeście wiōnzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wiōnzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wiōnzała żech; wiōnzałach; żech wiōnzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wiōnzała żeś; wiōnzałaś; żeś wiōnzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wiōnzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wiōnzały my; my wiōnzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wiōnzałyście; żeście wiōnzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wiōnzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wiōnzało żech; żech wiōnzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wiōnzało żeś; żeś wiōnzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wiōnzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wiōnzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wiōnzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wiōnzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wiōnzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wiōnzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wiōnzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wiōnzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wiōnzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wiōnzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wiōnż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wiōnże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wiōnżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wiōnżōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wiōnzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wiōnzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wiōnzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wiōnzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wiōnzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wiōnzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wiōnzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wiōnzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wiōnzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wiōnzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wiōnzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wiōnzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wiōnzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wiōnzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wiōnzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wiōnzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wiōnzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wiōnzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wiōnzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wiōnzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wiōnzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wiōnzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wiōnzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wiōnzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wiōnzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wiōnzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wiōnzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wiōnzali; bydymy wiōnzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wiōnzali; bydziecie wiōnzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wiōnzali; bydōm wiōnzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wiōnzała; byda wiōnzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wiōnzała; bydziesz wiōnzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wiōnzała; bydzie wiōnzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. -. r. nmos.bydymy wiōnzały; bydymy wiōnzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wiōnzały; bydziecie wiōnzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wiōnzały; bydōm wiōnzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wiōnzało; byda wiōnzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wiōnzało; bydziesz wiōnzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydziesz wiōnzało; bydziesz wiōnzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywiōnzany
rzeczownik odczasown.wiōnzani
Rybnik

 

Tata siyk, mama ubiyrała, jo wiōnzała snopki, a brat stawioł ich do kozłōw.

Kery ci wiōnzoł te sznōrki we strzewikach?

Jo ci chyca tyn miech a ty wiōnż.

 

 

 

Podej dalij…