wisieć

wisieć – wisieć (pol.)

bezokolicznikwisieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wisisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wisi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wisicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wisioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wisioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wisioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wisieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wisieliście; żeście wisieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wisieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wisiała żech; wisiałach; żech wisiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wisiała żeś; wisiałaś; żeś wisiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wisiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wisiały my; my wisiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wisiałyście; żeście wisiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wisiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wisiało żech; żech wisiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wisiało żeś; żeś wisiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wisiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wisioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wisioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wisioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wisieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wisieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wisieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wisiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wisiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wisiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wisiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wisiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wisiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wisiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wisiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wisiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wiś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wisi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wiście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wisioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wisioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wisioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wisieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wisieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wisieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wisiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wisiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wisiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wisiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wisiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wisiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wisiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wisiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wisiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wisioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wisioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wisioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wisieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wisieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wisieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wisiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wisiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wisiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wisiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wisiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wisiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wisiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wisiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wisiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wisioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wisioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wisioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wisieli; bydymy wisieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wisieli; bydziecie wisieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wisieli; bydōm wisieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wisiała; byda wisieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wisiała; bydziesz wisieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wisiała; bydzie wisieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wisiały; bydymy wisieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wisiały; bydziecie wisieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wisiały; bydōm wisieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wisiało; byda wisieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wisiało; bydziesz wisieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wisiało; bydzie wisieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wiszyni
Rybnik

 

Ta koszula tam we szranku wisi pobiglowano.

Niy wiysz, kaj je tyn kabrel, co sam na hoku wisioł?

Klucze wiszōm tam na gwoźżdziu

 

Podej dalij…