wiynkszy

wiynkszy – większy (pol.)

przymiotnikwiynkszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...wiynkszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...wiynkszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...wiynksze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... wiynksi; wiynksze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...wiynksze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...wiynkszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...wiynkszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...wiynkszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...wiynkszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...wiynkszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...wiynkszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...wiynkszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... wiynkszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... wiynkszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
wiynkszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...wiynkszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... wiynkszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..wiynkszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... wiynksze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
wiynkszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... wiynksze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
wiynkszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...wiynkszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...wiynkszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...wiynkszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...wiynkszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...wiynkszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..wiynkszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...wiynkszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...wiynkszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...wiynkszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...wiynkszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...wiynkszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... wiynksze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...wiynksi; wiynksze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...wiynksze
stop. równy przymiotn.. wielki
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie...
-

 

Wejź se te wiynksze koło, a te małezostow Zigusiowi.

Wejź se ta wiynkszo rōlada, a mie ôstow ta myńszo.

Jo chca ta wiynkszo szolka na kawa.

 

Podej dalij…