wjechać

wjechać (sie) – wjechać (pol.)

bezokolicznikwjechać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wjada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wjedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wjedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wjadymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wjedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wjadōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wjechoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wjechoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wjechoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wjechali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wjechaliście; żeście wjechali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wjechali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wjechała żech; wjechałach; żech wjechała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wjechała żeś; wjechałaś; żeś wjechała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wjechała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wjechały my; my wjechały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wjechałyście; żeście wjechały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wjechały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wjechało żech; żech wjechało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wjechało żeś; żeś wjechało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wjechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wjechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wjechoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wjechali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wjechali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wjechali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wjechała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wjechała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wjechała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wjechały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wjechały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wjechały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wjechało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wjedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wjedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wjedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wjadōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wjechoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wjechoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wjechoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wjechali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wjechali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wjechali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wjechała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wjechała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wjechała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wjechały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wjechały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wjechały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wjechało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wjechało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wjechało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wjechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wjechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wjechoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wjechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wjechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wjechali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wjechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wjechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wjechała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wjechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wjechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wjechały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wjechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wjechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wjechało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywjechany
rzeczownik odczasown.wjechani
Rybnik

 

Musi tam być fest gładko, bo już sam pora autōw wjechało dzisiej do rantu.

Sam mosz klucze,a wjedź mi autym do garażu.

Niykerzi ludzie chcieli by wjechać autym aże do sklepu, do pojstrzodka.

Podej dalij…