właga

właga – wilgoć (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…właga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…włagi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…władze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…właga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...włagōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…władze
Wołacz l. poj. Ty…włago
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…włagi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…włagōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…włagōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…włagi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…włagami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…włagach
Wołacz l. mn. Wy…włagi
Przimiotnik (jaki? czyj?)włażny

 

SI: Miyszkać we władze niy ma zdrowo.

PL: Mieszkać w wilgoci nie jest zdrowo.

 

SI: Ôtok pora dni padoł deszcz, tōż w ziymi je jeszcze dużo włagi.

PL: Ostatnio przez parę dni padał deszcz, więc w ziemi jest jeszcze dużo wilgoci.

 

SI: We kuchni trza ôtwiyrać ôkno, coby niy było włagi.

PL: W kuchni trzeba otwierać okno, żeby nie było wilgci.

 

Podej dalij…