wlazować

wlazować (sie) – wchodzić (pol.)

bezokolicznikwlazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wlazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wlazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wlazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wlazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wlazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wlazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wlazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wlazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wlazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wlazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wlazowaliście; żeście wlazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wlazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wlazowała żech; wlazowałach; żech wlazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wlazowała żeś; wlazowałaś; żeś wlazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wlazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wlazowały my; my wlazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wlazowałyście; żeście wlazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wlazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wlazowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wlazowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wlazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wlazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wlazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. mbōł wlazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wlazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wlazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wlazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wlazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wlazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wlazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wlazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wlazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wlazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wlazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wlazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wlazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wlazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wlazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wlazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wlazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wlazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wlazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wlazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wlazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wlazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wlazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wlazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wlazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wlazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wlazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wlazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wlazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wlazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wlazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wlazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wlazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wlazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wlazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wlazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wlazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wlazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wlazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wlazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wlazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wlazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wlazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wlazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wlazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wlazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wlazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wlazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wlazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wlazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wlazowali; bydymy wlazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wlazowali; bydziecie wlazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wlazowali; bydōm wlazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wlazowała; byda wlazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wlazowała; bydziesz wlazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wlazowała; bydzie wlazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wlazowały; bydymy wlazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wlazowały; bydziecie wlazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wlazowały; bydōm wlazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wlazowało; byda wlazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wlazowało; bydziesz wlazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wlazowało; bydzie wlazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywlazowany
rzeczownik odczasown.wlazowani
Rybnik

 

Wleziesz mi na dach podziwać sie, bo mi tam kajś ciecze, a jo sie boja wlazować po drabinie tak wysoko?

Wlazujymy do pojstrzodka, abo se siednymy sam na ławce na dworze?

Wlazuj do pojstrzodka, a niy moknij.

 

Podej dalij…