wlyź

wlyź (sie) – wejść (pol.)

bezokolicznikwlyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wleza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wleziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wlezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wlezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wleziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wlezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wloz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wloz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wloz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wleźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wleźliście; żeście wleźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wleźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wlazła żech; wlazłach; żech wlazła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wlazła żeś; wlazłaś; żeś wlazła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wlazła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wlazły my; my wlazły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wlazłyście; żeście wlazły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wlazły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wlazło żech; żech wlazło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wlazło żeś; żeś wlazło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wlazło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wloz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wloz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wloz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wleźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wlazła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wlazła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wlazła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wlazły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wlazły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wlazły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wlazło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wlazło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wlazło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wlyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wlezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wlyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wlezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wloz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wloz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wloz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wleźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wleźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wleźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wlazła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wlazła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wlazła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wlazły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wlazły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wlazły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wlazło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wlazło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wlazło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wloz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wleźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wlazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wlazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wlazła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wlazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wlazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wlazły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wlazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wlazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wlazło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywleziōny
rzeczownik odczasown.wleziyni
Rybnik

 

Szykuj drugi miech, bo to ci do jednego miecha niy wlezie.

Wlezymy do szynku na piwo po drōdze?

Wszyscy my niy wleźli do auta, tōż jo żech bōł szoł piechty.

Podej dalij…