woda

woda – woda (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…woda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wody
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wodzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…woda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wodōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wodzie
Wołacz l. poj. Ty…wodo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wody
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wodōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wodōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wody
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wodami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wodach
Wołacz l. mn. Wy…wody
Przimiotnik (jaki? czyj?)wodny

 

SI: Dej mi trocha wody we szolce.

PL: Daj mi trochę wody w filiżance.

 

SI: Niy pij tej wody ze sztyndra.

PL: Nie pij tej wody z hydrantu.

 

SI: Dej pozōr, czy ta woda niy ma za gorko.

PL: Uważaj, czy ta woda nie jest zbyt gorąca.

 

Podej dalij…