wożyni

wożyni – ważenie, wożenie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wożyni
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wożynio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wożyniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wożyni
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wożyniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wożyniu
Wołacz l. poj. Ty…wożyni
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wożynia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wożyniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wożyniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wożynia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wożyniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wożyniach
Wołacz l. mn. Wy…wożynia
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) ważenie na wadze; (2) wożenie pojazdem.

 

SI: Jo bez wożynio widza, że na tej fōrze je wiyncyj jak tōna tego wōnglo.

PL: Ja bez ważenia widzę, że na tym wozie jest więcej niż tona tego węgla.

 

SI: Sam niy mōm wogi do wożynio, tōż musisz to w dōma zwożyć, a potym mi zapłacisz.

PL: Tutaj nie mam wagi do ważenia, więc musisz to zważyć w domu, a później mi zapłacisz.

 

SI: Te koło niy ma do wożynio wōnglo, bo mi go poôdziyrosz. Wōzek se trza było wziōńś.

PL: Ten rower nie jest do wożenia węgla, bo mi go porysujesz (zniszczysz). Trzeba było wziąć sobie wózek.

 

SI: Dyć zarabujecie tyn wōzek, ôn je do wożynio lalek, a niy dzieci.

PL: Przecież połamiecie ten wózek, on jest do wożenia lalek, a nie dzieci.

 

 

Podej dalij…