wpisać

wpisać (sie) – wpisać (pol.)

bezokolicznikwpisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wpisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wpiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wpisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wpiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wpiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wpiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wpisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wpisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wpisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wpisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wpisaliście; żeście wpisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wpisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wpisała żech; wpisałach; żech wpisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wpisała żeś; wpisałaś; żeś wpisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wpisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wpisały my; my wpisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wpisałyście; żeście wpisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wpisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wpisało żech; żech wpisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wpisało żeś; żeś wpisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wpisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wpisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wpisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wpisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wpisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wpisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wpisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wpisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wpisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wpisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wpisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wpisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wpisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wpisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wpisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wpiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wpiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wpisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wpisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wpisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wpisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wpisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wpisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wpisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wpisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wpisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wpisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wpisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wpisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wpisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wpisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wpisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wpisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wpisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wpisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wpisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wpisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wpisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wpisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wpisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wpisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wpisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wpisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wpisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wpisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wpisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywpisany
rzeczownik odczasown.wpisani
Rybnik

 

Wpisz sie tam na lista, żeś sam dzisiej bōł.

 

Podej dalij…