wprawić

wprawić (sie) – zamontować, zabudowac, założyć (pol.)

bezokolicznikwprawić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wprawia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wprawisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wprawi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wprawiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wprawicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wprawiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wprawiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wprawiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wprawiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wprawiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wprawiyliście; żeście wprawiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wprawiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wprawiyła żech; wprawiyłach; żech wprawiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wprawiyła żeś; wprawiyłaś; żeś wprawiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wprawiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wprawiyły my; my wprawiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wprawiyłyście; żeście wprawiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wprawiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wprawiyło żech; żech wprawiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wprawiyło żeś; żeś wprawiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wprawiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wprawiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wprawiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wprawiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wprawiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wprow
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wprawi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wprowcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wprawiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wprawiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wprawiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wprawiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wprawiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wprawiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wprawiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wprawiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wprawiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wprawiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wprawiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wprawiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wprawiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wprawiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wprawiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wprawiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wprawiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wprawiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wprawiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wprawiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wprawiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywprawiōny
rzeczownik odczasown.wprawiyni
Rybnik

POL: zamontować, zabudować, założyć np. okno, drzwi w otwór w ścianie

 

Jak wprawiymy ôkna, to bydymy kłas kable, a pucować ściany.

Wprawisz mi ôkno w łaziynce, bo chcymy kupić nowe, plastykowe?

Jak skōńcza u Zefka glajcha stawiać, to ci przida te dżwiyrze wstawić.

Podej dalij…