wrōcić

wrōcić (sie) – oddać, zwrócić, zawrócić (pol.)

bezokolicznikwrōcić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wrōca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wrōcisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wrōci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wrōcymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wrōcicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wrōcōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wrōciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wrōciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wrōciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wrōciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wrōciyliście; żeście wrōciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wrōciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wrōciyła żech; wrōciyłach; żech wrōciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wrōciyła żeś; wrōciyłaś; żeś wrōciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wrōciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wrōciyły my; my wrōciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wrōciyłyście; żeście wrōciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wrōciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wrōciyło żech; żech wrōciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wrōciyło żeś; żeś wrōciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wrōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wrōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wrōciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wrōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wrōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wrōciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wrōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wrōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wrōciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wrōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wrōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wrōciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wrōciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wrōć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wrōci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wrōćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wrōcōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wrōciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wōciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wrōciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wrōciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wrōciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wrōciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wrōciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wrōciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wrōciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wrōciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wrōciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wrōciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wrōciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wrōciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wrōciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wrōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wrōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wrōciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wrōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wrōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wrōciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wrōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wrōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wrōciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wrōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wrōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wrōciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wrōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wrōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wrōciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywrōcōny
rzeczownik odczasown.wrōcyni
Rybnik

 

Wrōć sie po paryzol, bo tam sie jakoś mroczy.

Pożyczej mi paczka cygaretōw, jutro ci wrōca.

Kedy mi wrōcisz ta bormaszyna, bo musza se pora dziurōw wywiertać?

 

 

Podej dalij…