wrzesiyń

wrzesiyń – wrzesień (pol.); der September (ger.); září (cze.); September (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wrzesiyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…września
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wrześniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wrzesiyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wrześniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wrześniu
Wołacz l. poj. Ty…wrześniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wrześnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wrześniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wrześniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wrześnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wrześniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wrześniach
Wołacz l. mn. Wy…wrześnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)wrześniowy

 

We wrześniu dzieci idōm zaś do szkoły.

Pod kōniec września kōńczy sie lato we kalyndorzu.

Podej dalij…