wsuć

wsuć (sie) – wsypać (pol.)

bezokolicznikwsuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wsuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wsujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wsuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wsujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wsujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wsujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wsuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wsuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wsuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wsuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wsuliście; żeście wsuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wsuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wsuła żech; wsułach; żech wsuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wsuła żeś; wsułaś; żeś wsuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wsuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wsuły my; my wsuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wsułyście; żeście wsuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wsuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wsuło żech; żech wsuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wsuło żeś; żeś wsuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wsuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wsuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wsuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wsuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wsuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wsuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wsuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wsujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wsujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wsuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wsuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wsuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wsuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wsuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wsuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wsuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wsuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wsuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wsuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wsuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wsuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wsuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wsuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wsuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wsuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wsuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wsuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wsuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wsuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wsuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wsuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywsuty
rzeczownik odczasown.wsuci
Rybnik

 

Wsuj mi tam łyżyczka cukru do tej kawy.

Na co żeś sam wsuła tla tej soli?

Sam mocie sōl a korzyni, tōż wsujcie se kożdy, wiela chcecie.

 

Podej dalij…