wszyć

wszyć (sie) – wszyć (pol.)

bezokolicznikwszyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wszyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wszyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wszyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wszyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wszyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wszyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wszyliście; żeście wszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wszyła żech; wszyłach; żech wszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wszyła żeś; wszyłaś; żeś wszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wszyły my; my wszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wszyłyście; żeście wszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wszyło żech; żech wszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wszyło żeś; żeś wszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wszyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wszyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wszyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wszyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywszyty
rzeczownik odczasown.wszyci
Rybnik

 

Dej sam te galoty, aż ci tyn rajfeszlos wszyja.

Napasuj tyn klajd, bo żech ci wszyła tyn rynkow, czy mosz go dobry.

 

Podej dalij…