wybrać

wybrać (sie) – wybrać (pol.)

bezokolicznikwybrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wybiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wybieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wybiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wybierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wybierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wybierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wybroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wybroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wybroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wybrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wybraliście; żeście wybrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wybrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wybrała żech; wybrałach; żech wybrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wybrała żeś; wybrałaś; żeś wybrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wybrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wybrały my; my wybrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wybrałyście; żeście wybrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wybrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wybrało żech; żech wybrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wybrało żeś; żeś wybrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wybrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wybroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wybroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wybroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wybrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wybrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wybrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wybrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wybrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wybrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wybrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wybrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wybrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wybrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wybrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wybrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wybier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wybiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wybiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wybierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wybroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wybroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wybroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wybrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wybrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wybrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wybrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wybrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wybrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wybrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wybrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wybrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wybrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wybrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wybrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wybroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wybroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wybroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wybrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wybrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wybrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wybrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wybrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wybrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wybrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wybrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wybrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wybrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wybrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wybrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywybrany
rzeczownik odczasown.wybrani
Rybnik

 

Wybier se, kero szekulada chcesz.

Jutro musisz sie sōm wybrać do szkoły, bo jo jada rano do miasta na torg.

Możno sie jutro rano wybira na grziby.

 

Podej dalij…