wychraniać

wychraniać (sie) – uprzątać; porządkować (pol.)

bezokolicznikwychraniać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wychraniōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wychraniosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wychranio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wychraniōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wychraniocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wychraniajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wychranioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wychranioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wychranioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wychraniali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wychranialiście; żeście wychraniali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wychraniali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wychraniała żech; wychraniałach; żech wychraniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wychraniała żeś; wychraniałaś; żeś wychraniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wychraniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wychraniały my; my wychraniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wychraniałyście; żeście wychraniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wychraniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wychraniało żech; żech wychraniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wychraniało żeś; żeś wychraniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wychraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wychranioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wychranioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wychranioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wychraniali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wychraniali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wychraniali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wychraniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wychraniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wychraniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wychraniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wychraniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wychraniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wychraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wychraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wychraniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wychraniej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wychranio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wychraniejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wychraniajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wychranioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wychranioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wychranioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wychraniali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wychraniali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wychraniali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wychraniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wychraniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wychraniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wychraniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wychraniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wychraniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wychraniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wychraniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wychraniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wychranioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wychranioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wychranioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wychraniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wychraniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wychraniali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wychraniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wychraniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wychraniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wychraniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wychraniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wychraniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wychraniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wychraniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wychraniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wychranioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wychranioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wychranioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wychraniali; bydymy wychraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wychraniali; bydziecie wychraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wychraniali; bydōm wychraniać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wychraniała; byda wychraniać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wychraniała; bydziesz wychraniać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wychraniała; bydzie wychraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wychraniały; bydymy wychraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wychraniały; bydziecie wychraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wychraniały; bydōm wychraniać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wychraniało; byda wychraniać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wychraniało; bydziesz wychraniać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wychraniało; bydzie wychraniać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywychraniany
rzeczownik odczasown.wychraniani
Rybnik

 

Jo pomyja ôkna a ty wychranij w byfyju.

Kedy bydziesz wychranioł na tych fachach?

We szranku wychraniała żech zeszły tydziyń.

 

 

 

Podej dalij…