wychrōnić

wychrōnić (sie) – uporządkować; wysprzątać (pol.)

bezokolicznikwychrōnić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wychrōnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wychrōnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wychrōni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wychrōniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wychrōnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wychrōniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wychrōniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wychrōniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wychrōniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wychrōniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wychrōniyliście; żeście wychrōniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wychrōniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wychrōniyła żech; wychrōniyłach; żech wychrōniyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wychrōniyła żeś; wychrōniyłaś; żeś wychrōniyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wychrōniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wychrōniyły my; my wychrōniyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wychrōniyłyście; żeście wychrōniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wychrōniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wychrōniyło żech; żech wychrōniyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.schrōniyło żeś; żeś wychrōniyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wychrōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wychrōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wychrōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wychrōniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wychrōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wychrōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wychrōniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wychrōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wychrōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wychrōniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wychrōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wychrōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wychrōniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wychrōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wychrōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wychrōniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wychrōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wychrōni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wychrōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wychrōniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wychrōniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wychrōniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wychrōniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wychrōniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wychrōniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wychrōniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wychrōniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wychrōniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wychrōniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. wychrōniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wychrōniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wychrōniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wychrōniyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wychrōniyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wychrōniyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wychrōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wychrōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wychrōniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wychrōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wychrōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wychrōniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wychrōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wychrōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wychrōniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wychrōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wychrōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wychrōniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wychrōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wychrōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wychrōniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywychrōniōny
rzeczownik odczasown.wychrōniyni
Rybnik

 

Jo już wychrōniyła we szranku, tōż niy porozkopuj zas zarozki wszystkigo.

Wychrōń s tam w tej szuflodzie, bo jo ci tam niy chca niczgo chytać.

Pōdź sie chycymy, a wychrōniymy w tej spiżarce.

 

Podej dalij…