wychytować

wychytować (sie) – wychwytywać, wyłapywać, wyławiać (pol.)

bezokolicznikudeptować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wychytuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wychytujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wychytuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wychytujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wychytujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wychytujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wychytowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wychytowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wychytowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wychytowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wychytowaliście; żeście wychytowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wychytowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wychytowała żech; wychytowałach; żech wychytowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wychytowała żeś; wychytowałaś; żeś wychytowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wychytowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wychytowały my; my wychytowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wychyowałyście; żeście wychytowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wychytowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wychytowało żech; żech wychytowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wychytowało żeś; żeś wychytowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wychytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wychytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wychytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wychytowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wychytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wychytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wychytowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wychytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wychytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wychytowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wychytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wychytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wychytowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wychytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wychytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wychytowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wychytuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wychytuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wychytujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wychytujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wychytowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wychytowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wychytowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wychytowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wychytowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wychytowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wychytowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wychytowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wychytowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wychytowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wychytowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wychytowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wychytowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wychytowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wychytowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wychytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wychytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wychytowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wychytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wychytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wychytowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wychytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wychytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wychytowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wychytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wychytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wychytowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wychytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wychytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wychytowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wychytowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wychytowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wychytowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wychytowali; bydymy wychyptować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wychytowali; bydziecie wychytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wychytowali; bydōm wychytować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wychytowała; byda wychytować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wychytowała; bydziesz wychytować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wychytowała; bydzie wychytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wychytowały; bydymy wychytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wychytowały; bydziecie wychytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wychytowały; bydōm wychytować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wychytowało: byda wychytować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wychytowało; bydziesz wychytować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wychytowało; bydzie wychytować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywychytowany
rzeczownik odczasown.wychytowani
Rybnik

 

Czytōm te moji teksty a wychytuja felery, ale wszystkich niy poradza wychytać.

Wychytuj mi po jednej te kury a jo byda im te krzidła ustrzigałą.

 

Podej dalij…