wyciepnyć

wyciepnyć (sie) – wyrzucić (pol.)

bezokolicznikwyciepnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyciepna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyciepniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyciepnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyciepnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyciepniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyciepnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyciepnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyciepnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyciepnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyciepli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyciepliście; żeście wyciepli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyciepli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyciepła żech; wyciepłach; żech wyciepła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyciepła żeś; wyciepłaś; żeś wyciepła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyciepła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyciepły my; my wyciepły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyciepłyście; żeście wyciepły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciepły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyciepło żech; żech wyciepło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyciepło żeś; żeś wyciepło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyciepnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyciepli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyciepła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyciepły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyciepło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyciepnij; wyciep
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyciepnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyciepnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyciepnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyciepnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyciepnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyciepnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyciepli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyciepli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyciepli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyciepła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyciepła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyciepła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyciepły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyciepły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciepły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyciepło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyciepło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyciepło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyciepnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyciepli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyciepła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyciepły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyciepło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyciepnyty
rzeczownik odczasown.wyciepnyci
Rybnik

POL: wyrzucić jedną rzecz jednorazowo w całości. Przeciwieństwo: „wyciepać” – wyrzucać  coś np. łopatą po trochu.

 

Wyciepnij już tyn ôgryzek, bo ôn je chrobaczywy.

Kaj żeś to wyciepnōł tyn papiōrek na trowa?

Kaj to mosz tyn stary kuglager? Jo żech go bōł już downo wyciepnōł. Dyć jo tam chcioł ta nōmera poczytać.

 

Podej dalij…