wyciś

wyciś (sie) – wypchać, wypchnąć (pol.)

bezokolicznikwyciś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wycisna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyciśniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyciśnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wycisnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyciśniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wycisnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wycis żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wycis żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wycis
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyciśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyciśliście; żeście wyciśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyciśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wycisła żech; wycisłach; żech wycisła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wycisła żeś; wycisłaś; żeś wycisła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wycisła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wycisły my; my wycisły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wycisłyście; żeście wycisły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wycisły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wycisło żech; żech wycisło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wycisło żeś; żeś wycisło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wycisło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wycis
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wycis
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wycis
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyciśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wycisła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wycisła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wycisła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wycisły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wycisły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wycisły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wycisło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wycisło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wycisło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyciś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyciśnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyciście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wycisnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wycis bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wycis byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wycis by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyciśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyciśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyciśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wycisła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wycisła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wycisła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wycisły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wycisły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wycisły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wycisło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wycisło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wycisło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wycis
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wycis
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wycis
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyciśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wycisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wycisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wycisła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wycisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wycisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wycisły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wycisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wycisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wycisło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywycisnyty
rzeczownik odczasown.wycisnyci
Rybnik

 

Bōł taki prask, że mie wyciśli ze raje, a niy udało mi sie wlyx do pojstrzodka.

Pōdź, wycisnymy ta prziczepa ze stodoły, bo mi sam zawodzo.

Podej dalij…