wyciyrać

wyciyrać (sie) – wycierać, przemywać (pol.)

bezokolicznikwyciyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyciyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyciyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyciyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyciyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyciyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyciyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyciyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyciyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyciyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyciyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyciyraliście; żeście wyciyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyciyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyciyrała żech; wyciyrałach; żech wyciyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyciyrała żeś; wyciyrałaś; żeś wyciyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyciyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyciyrały my; my wyciyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyciyrałyście; żeście wyciyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyciyrało żech; żech wyciyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpiyrało żeś; żeś wyciyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyciyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyciyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyciyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyciyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyciyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyciyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyciyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyciyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyciyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyciyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyciyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyciyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyciyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyciyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyciyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyciyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyciyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyciyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyciyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyciyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyciyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyciyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyciyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyciyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyciyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyciyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyciyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyciyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyciyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyciyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyciyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyciyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyciyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyciyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyciyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyciyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyciyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyciyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyciyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyciyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyciyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyciyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyciyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyciyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyciyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyciyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyciyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyciyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyciyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyciyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wyciyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wyciyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wyciyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wyciyrali; bydymy wyciyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wyciyrali; bydziecie wyciyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wyciyrali; bydōm wyciyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wyciyrała; byda wyciyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wyciyrała; bydziesz wyciyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wyciyrała; bydzie wyciyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wyciyrały; bydymy wyciyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wyciyrały; bydziecie wyciyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wyciyrały; bydōm wyciyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. bda wyciyrało; byda wyciyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wyciyrało; bydziesz wyciyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wyciyrało; bydzie wyciyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyciyrany
rzeczownik odczasown.wyciyrani
Rybnik

POL: (1) wycierać, np. mokre naczynia, buty na wycieraczce; (2) przecierać, przemywać podłogę.

 

Jo byda myła te talyrze, a ty ich wyciyrej a chowej do byfyja.

Jako żeś to wyciyroł ta delōwka, że je tako zmazano?

Wyciyrejcie te strzewiki, aż niy nadepcecie starce na tepichu.

Podej dalij…