wyćwika

wyćwika – dyscyplina, rygor, musztra (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wyćwika
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wyćwiki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wyćwice
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wyćwika
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wyćwikōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wyćwice
Wołacz l. poj. Ty…wyćwiko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wyćwiki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wyćwikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wyćwikōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wyćwiki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wyćwikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wyćwikach
Wołacz l. mn. Wy…wyćwiki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niech go już bierōm ku tymu wojsku, bo mu sie przido trocha wyćwiki.

PL: Niech go już biorą do tego wojska, bo przyda mu się trochę musztry.

 

SI: Bezmała łōński rok dostali tako wyćwika na kolōniach, że latoś już niy chce jechać, woli w dōma siedzieć.

PL: Podobno w ubiegłym roku mieli taki rygor na koloniach, że w tym roku już nie chce jechać, woli siedzieć w domu.

 

 

Podej dalij…