wydubać

wydubać – wudłubać, wyłuskać (pol.)

bezokolicznikwydubać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wydubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wydubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wydubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wydubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wydubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wydubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyduboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyduboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyduboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wydubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wydubaliście; żeście wydubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wydubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wydubała żech; wydubałach; żech wydubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wydubała żeś; wydubałaś; żeś wydubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wydubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wydubały my; my wydubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wydubałyście; żeście wydubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wydubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wydubało żech; żech wydubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wydubało żeś; żeś wydubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wydubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyduboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyduboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyduboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wydubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wydubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wydubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wydubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wydubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wydubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wydubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wydubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wydubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wydubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wydubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wydubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wydubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wydubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wydubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wydubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyduboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyduboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyduboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wydubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wydubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wydubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wydubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wydubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wdubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wdubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wydubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wydubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wydubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wydubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wydubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyduboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyduboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyduboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wydubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wydubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wydubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wydubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wydubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wydubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wydubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wydubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wydubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wydubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wydubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wydubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywydubany
rzeczownik odczasown.wydubani
Rybnik

 

SI: Kery gizd mi sam wyduboł wszyski te ruzynki z kołocza?

PL: Co za łobuz wydłubał mi tutaj wszystkie te rodzynki z kołacza?

 

SI: Mōm ci pōmōc wydubać te kozy?

PL: Mam ci pomóc wydłubać tą wydzielinę z nosa?

 

SI: Wydubej te ruzynki łyżyczkōm a ôstow na boku.

PL:  Wydłub  te rodzynki łyżeczką i zostaw na boku.

 

 

Podej dalij…